Boutan Scuba
PresentationPage Up

 

This picture was made by Boutan himself. Fortunately for him there was no one else to make this picture!

 

Hier een foto door Boutan zelf gemaakt. Er was helaas niemand om hem te fotograferen.

 
I want to thank: John Neuschwander for sending me these pictures, and Roy Voortman for graphics.
Unfortunately John Neuschwander passed away Friday 6 may in 2005....
 
The next info is in French and Dutch only.
 

Bonjour .
Hallo,
 
je suis un jeune homme d'algerie de la grande kabylie, j'habite une petite ville cotiere , " Tigzirt sur/mer " .
 
Ik ben een jongeman uit Algerije uit het grote Kabylie (=streek) en ik woon in een kleine vissersplaats die Tigzirt sur/Mer heet.
 
Je vien de trouver votre site, comme je fait des rechrche sur M° Louis Boutan est un biologiste francais, né le 6 mars 1859 à Versailles et mort le 6 avril 1934 à tigzirt sur/mer
 
Ik heb uw site ontdekt omdat ik onderzoek doe naar Louis Boutan, een Franse bioloog, geboren op 6 maart 1859 in Versailles en overleden op 6 april 1934 in Tigzirt sur/Mer.
 
je veux dire dans ma ville , d'apres ce que je connais sur lui , il fait des ètudes de biologie et d'èstoire naturelle à l'inversité de Paris , il participe à la dèlègation francaise à l'èxposition universelle de Melbourne de 1880 En 1884, il commence a étudie la biologie marine à la station marine de Banyuls-sur-mer En 1886, il commence s'intitier à la plonger sous-marine , la meme annèe , il obtien son titre de docteur ès-sciences à Paris avec une thèse intitulée recherches sur l'anatormie et le développement de la fissurelle.
Comparaison de la fissurelle avec les types voisins.

 
Naar wat ik over hem vernomen heb in mijn woonplaats, schijnt hij biologie en natuurkunde aan de Universiteit van Parijs te hebben gestudeerd en deel te hebben uitgemaakt van de Franse delegatie aan de Wereldtentoonstelling in Melbourne in 1880. 
In 1884 begint hij “het leven in de zee” te bestuderen in het marine station van Banyuls-sur-Mer. In 1886 begint hij voor het eerst met onderzee-duiken. Hetzelfde jaar behaalt hij zijn titel Doctor in de NatuurWetenschappen in Parijs met de these “Onderzoek naar de anatomie et de ontwikkeling van de splitsing. Vergelijking van de splitsing met soortgelijke types”
 
En 1892 , il commence à travailler sur les plans d’une cage sous-marine. L’année suivante, il fait ses premières tentatives de plongées à des profondeurs entre 3,5 m et 11 m et durent entre 10 et 30 minutes. En 1895, Boutan fait les premiers essais d’appareil photo amphibie et réalise les premières photographies sous-marines. L’appareil qu’il utilise est un Detektiv de 9 cm x 12 cm. L’introduction, en 1899, de lampe flash à base de magnésium, permet de réduire les temps d’exposition à seulement 5 secondes.
 
In 1892 begint hij te werken aan de tekeningen van een onderzeewater kooi.
Het jaar daarna doet hij zijn eerste duikpogingen van 3.5 tot 11 meter en dat gedurende 10 tot 30 minuten. In 1895 doet Boutan zijn eerste testen met amphibie fototoestellen en realiseert hij zijn eerste onderwater foto’s. Het toestel wat hij gebruikt is een Detektiv van 9 x 12 cm. De introduktie in 1899 van de flitslamp op basis van magnesium brengt de belichtingstijd terug tot maar 5 seconden.
 
 
Il fait paraître, en 1900, La Photographie sous-marine. De 1904 à 1908, il séjourne en Indochine. En 1909, il commence à donner des cours à la faculté de sciences naturelles de Bordeaux.
Durant la Première Guerre mondiale, avec son frère Auguste Boutan, il développe un appareil de plongée pour l’armée française. Il dirige la station zoologique de 1921 à 1924 d’Arachon. En 1924, il devient inspecteur des pêches en Algérie et prend sa retraite en 1929
et d'apres des recherche sur lui , je sais que il as filmer toute les plages de tigzirt sur/mer .
je vous demande de me trouver c'est nombre de ça famille , pour me mètre en contacte avec eux , ça fait pas leng temps que en as commencer a crie une association culturelle , et mon premier objectifs de rendre homage a Louis Boutan . j'ai visiter ça tombe mais c'est bien dommage que elle est dègrader , donc en attend juste l'agriment de notre association , et en va commencer a activer
cordialemnt mes salutation
Cherfi Sofiane

 
In 1900 publiceert hij “De onderwater fotografie”
Van 1904 tot 1908 verblijft hij in Indo China.
In 1909 begint hij te doceren aan de Faculteit van Natuurwetenschappen in Bordeaux.
Gedurende de 2e Wereld Oorlog, samen met z'n broer Auguste Boutan, ontwikkelt hij duikapparatuur voor het Franse leger. Hij is directeur van het dierkundig bureau in Arcachon. In 1924 wordt hij benoemt tot Inspecteur van de visserij in Algerije en gaat daarna in 1929 met pensioen.
 
Uit verder onderzoek naar hem blijkt dat hij alle stranden van Tigzirt-sur-Mer heeft gefilmd.
 
Wat ik nu graag van u zou willen weten is of u ook familie van hem kent waarmee ik in contact zou kunnen treden. We proberen hier al sinds enige tijd een culturele vereniging op te richten waarvan het eerste objectief zal zijn een eerbewijs aan Louis Boutan te brengen. Ik heb ook het graf van Louis Boutan bezocht wat heel erg verwaarloost is en het is de bedoeling met onze vereniging, zodra deze daadwerkelijk opgericht is, hier iets
aan te doen.

Met mijn allerbeste groeten,
Cherfi Sofiane
 

If you have additional information about Louis Boutan or have additional pictures of Louis or his brother Auguste please send them to me for adding to this website! Also I am searching for the book La Photographie sous-marine.

Cherfi Sofiane, thanks for contributing to my website!

Top of page

Please sign my Guestbook